30 mai 2024
Home / Investiţii / Plăți compensatorii pentru crescătorii de porci și păsări!

Plăți compensatorii pentru crescătorii de porci și păsări!

În perioada 27 februarie-24 martie 2023, se va derula prima sesiune de depunere a Cererilor de plată din cadrul Planului Național Strategic PAC 2023—2027 pentru intervenția DR-06- Bunăstarea animalelor Pachet a) — Plăți în favoarea bunăstării porcinelor și Pachet b) — Plăți în favoarea bunăstării păsărilor.
Plata compensatorie se acordă pentru pierderile de venit și costurile suplimentare suportate de fermieri și are forma unei plăți anuale fixe.
Suma totală alocată pentru sprijinirea fermierilor pe întreaga perioadă de programare pentru această intervenție este de 736,25 milioane euro.

 

Se prelungește sesiunea de depunere a solicitărilor de finanțare pentru producerea de ENERGIE regenerabilă în agricultură și în industria alimentară

Sesiunea de depunere a solicitărilor de finanțare prin Schema de ajutor privind sprijinirea investițiilor în …