30 noiembrie 2022
Home / Știri / Pescuitul, interzis din 10 aprilie în toate zonele piscicole naturale din ţară

Pescuitul, interzis din 10 aprilie în toate zonele piscicole naturale din ţară

Pescuitul în scop comercial, recreativ sau sportiv şi familial în apele naturale este interzis, din 10 aprilie, pe o durată de 60 de zile, până în 8 iunie. Măsurile de prohibiţie au fost stabilite prin ordin comun al ministrului comun al Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor, pentru acest an, în vederea protejării speciilor de peşti în perioadele în care se înmulţesc. Cei care nu respectă regulile privind pescuitul riscă amenzi între 150 lei şi 10.000 de lei sau chiar închisoare, dacă folosesc şi metode ilegale de pescuit.

În perioada amintită, este interzis pescuitul pentru oricare specie de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în habitatele piscicole naturale. În apele care constituie frontieră de stat, inclusiv Golful Musura, prohibiţia este instituită pe o durată de 45 de zile, în perioada 10 aprilie – 24 mai inclusiv. Până în 8 iunie, prohibiţia este valabilă şi pe râul Prut, lacul de acumulare Stânca – Costeşti, în faţa gurii Dunării – Meleaua Sfântu Gheorghe până la Ciotic, în Complexul Razim – Sinoe şi lacurile litorale. Pe tot timpul anului este interzis pescuitul la următoarele specii de peşti: pietrar, ghibort de râu, cernuscă, şalău vărgat, pecarină, guvidul de baltă, guvidul, zglăvoaca răsariteană, lostriţa, mihalţul, caracuda, coregonul, păstrăvul de mare, lipanul, sturionii.
Pescuitul de ştiucă este interzis pe o durată de 35 zile, în perioada 10 februarie – 15 martie inclusiv. Păstrăvul indigen, păstrăvul curcubeu şi păstrăvul fântânel nu se pescuiesc până în 30 aprilie inclusiv şi în perioada 15 septembrie – 31 decembrie. Prohibiţia pescuitului în scop comercial, familial şi recreativ/sportiv a scrumbiei de Dunăre se stabileşte, pe sectoare. Detalii, AICI.
De asemenea, se interzice folosirea năvoadelor în delta şi în lunca inundabilă a Dunării şi în complexul Razim-Sinoe şi în celelalte lacuri litorale, în perioada 01 aprilie – 30 septembrie inclusiv.
Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă în bălţile, lacurile, gârlele şi canalele de pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, în perioada 1 iulie – 31 august inclusiv.

Ferma Haditon vinde găini ouătoare tinere! Final de serie!

Găini ouătoare tinere! Final de serie! Găini tinere în vârstă de 20 săptămâni! Haditon Group …