25 mai 2022
Home / Actualitate / OUG privind vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan

OUG privind vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan

107.175 de cereri prin care se solicită afişarea ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan au fost depuse la nivel naţional, în acest an, până pe data de 13 octombrie, arată datele Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, publicate miercuri.

În şedinţa de Guvern din 23 noiembrie a fost aprobată o Ordonanţă de Urgenţă privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan.

Potrivit unui comunicat de presă al ministerului de resort, la nivel naţional, în perioada 1 ianuarie – 13 octombrie 2020, au fost depuse 107.175 de cereri prin care se solicită afişarea ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan.

Din total, în perioada 1 aprilie – 13 octombrie 2020 au fost depuse 69.459 de cereri, iar în perioada 1 septembrie – 13 octombrie 2020 un număr de 21.993 de cereri, aflate în curs de soluţionare, pentru care au fost emise actele necesare perfectării contractelor de vânzare.

Acestea din urmă, înregistrate până la 13 octombrie 2020, se vor finaliza prin încheierea contractelor de vânzare conform procedurii simplificate prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, menţionează ministerul de resort.

Conform prevederilor actului normativ aprobat în şedinţa de Guvern, cererile prin care se solicită afişarea ofertei de vânzare pentru terenurile agricole situate în extravilan, precum şi cererile privind comunicarea de acceptare a ofertei depuse în termen de 30 de zile de la afişarea ofertei de către titularul dreptului de preempţiune, se soluţionează cu respectarea dreptului de preempţiune al coproprietarilor, arendaşilor, proprietarilor vecini, precum şi al statului român, prin Agenţia Domeniilor Statului, în această ordine, la preţ şi în condiţii egale, atestată prin avizul final emis de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru terenurile cu o suprafaţă mai mare de 30 hectare, respectiv direcţiile pentru agricultură judeţene, pentru terenurile cu o suprafaţă de până la 30 de hectare, după caz.

„În cazul în care titularii dreptului de preempţiune nu au manifestat, în termen de 30 de zile de la afişarea ofertei, intenţia de cumpărare a terenurilor ce fac obiectul ofertei de vânzare, autoritatea publică locală din raza unităţii administrativ-teritoriale unde se află terenul emite adeverinţa de liberă vânzare”, menţionează ministerul de resort.

Prevederile noii Ordonanţe de Urgenţă se aplică până la data de 31 ianuarie 2021, iar avizele finale sau adeverinţele de liberă vânzare se emit în maximum zece zile de la intrarea în vigoare a prezentului act normativ.

Ministerul Agriculturii precizează că procedura prevăzută de prezenta Ordonanţă vizează soluţionarea cererilor prin care a fost solicitată afişarea ofertei de vânzare pentru terenurile agricole situate în extravilan, înregistrate la autoritatea competentă în perioada 1 septembrie – 13 octombrie 2020, precum şi a cererilor aferente privind comunicarea de acceptare a ofertei depuse în termen de 30 de zile de la afişarea ofertei de către titularul dreptului de preempţiune, însoţite de documente justificative, iar avizele şi adeverinţele emise până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă îşi păstrează valabilitatea, notează Agerpres.

MADR va înființa o platformă dedicată centralizării stocurilor produselor agroalimentare

MADR va implementa o platformă de baze de date, actualizată periodic, dedicată centralizării stocurilor de …