28 septembrie 2023
Home / Actualitate / Normele tehnice de clasificare a carcaselor și ale bovinelor vii – în dezbatere publică, pe site-ul MADR

Normele tehnice de clasificare a carcaselor și ale bovinelor vii – în dezbatere publică, pe site-ul MADR

Proiectul de act normativ reglementează, la nivel național, derogările de la clasificarea obligatorie prevăzută de Regulamentele UE, detaliază și stabilește reguli pentru aplicarea obligatorie a grilelor Uniunii Europene pentru clasificarea carcaselor de bovine, cu vârsta mai mică de opt luni, cu greutatea carcasei calde egală sau mai mare de 25 kg și a carcaselor de bovine cu vârsta de minimum opt luni.
Proiectul stabilește să nu se aplice clasa de conformație ”S” (superioară) pentru clasificarea carcaselor de bovine. Totodată, se reglementează norma potrivit căreia clasele de conformație ”O” și ”P” (clase de calitate inferioară) sunt împărțite în două subclase –P, P+ și -O, O+.
Proiectul stabilește ca pe teritoriul țării să fie folosită ca prezentare de referință la clasificarea carcaselor de bovine, prezentarea standard, astfel încât să nu fie necesară aplicarea unor factori de corecție pentru alte părți anatomice ale carcasei de bovine care nu sunt menționate în normele de reglementare.
Proiectul de act normativ detaliază reguli de clasificare a carcaselor, stabilește procentul de erori admise la încadrarea în clasele de conformație și de acoperire cu grăsime, proceduri de cântărire, de marcare/etichetare a carcaselor.
În baza națională de date a clasificării, se vor înregistra toate abatoarele autorizate, rezultatele tehnice de clasificare ale carcaselor și prețurile de piață ale acestora:
a) Pentru bovinele vii, provenite din tranzacțiile comerciale;
b) Pentru bovinele vii, provenite din prestările serviciilor de sacrificare pentru furnizori, respectiv comercianți de animale și/sau mijlocitori de afaceri cu animale vii care trimit anual la abator peste 10.000 de bovine;
c) Pentru bovinele vii, provenite din prestările serviciilor de sacrificare pentru producători și comercianții de animale și/sau mijlocitorii de afaceri cu animale vii, alții decât cei menționați la lit. b);
d) ) Pentru bovinele vii, provenite din producția fermei/fermelor proprii ale abatoarelor.
Proiectul stabilește care sunt categoriile de carcase, clasele de conformație și de acoperire cu grăsime ale căror prețuri trebuie incluse în rapoartele naționale de prețuri, notificate săptămânal la DGAGRI. Aceste combinații de categorii/clase de conformație/grad de acoperire cu grăsime trebuie să corespundă unui număr de cel puțin 30% din numărul bovinelor cu vârsta de minimum 8 luni, sacrificate pe teritoriul României.
Prin proiectul de ordin se stabilesc responsabilități ale abatoarelor, agențiilor de clasificare, clasificatorilor carcase angajați/colaboratori ai acestora și ale clasificatorilor carcase independenți pentru îndeplinirea obligațiilor specifice fiecăruia, referitoare la clasificarea carcaselor de bovine, prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 842/2021.
Proiectul de act normativ introduce obligativitatea folosirii unui formular de comunicare a prețului prin care abatoarele să-și asume responsabilitatea înscrierii numărului matricol al bovinelor din pașaportul de origine al acestora și prețul negociat cu furnizorii/producătorii de animale sau după caz, să înscrie aceste date din copiile documentelor puse la dispoziție de comercianții/mijlocitorii de afaceri cu animale vii, care cumpără animalele și le aduc la abator pentru prestarea serviciului de sacrificare.
Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării pe adresa de e-mail: paula.barbut@madr.ro.
https://www.madr.ro/proiecte-de-acte-normative.html
Sursa: MADR

Ministerul Agriculturii: Controale la comercianţii de legume şi fructe

Ministerul Agriculturii desfășoară acțiuni de control cu caracter permanent, în baza legislației specifice din domeniul …