18 august 2022
Home / Actualitate / Modificări aduse legislației aplicabile în domeniul înstrăinării prin vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan

Modificări aduse legislației aplicabile în domeniul înstrăinării prin vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan

În Ședința Guvernului din 30 iunie 2022 a fost aprobată o Ordonanță de Urgență ce modifică şi completează Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan.

➡️ Astfel, se completează dispozițiile referitoare la încadrarea impozitului de 80% instituit în cazul intenției de revânzare a terenurilor înaintea împlinirii termenului de 8 ani de la cumpărare, ca sarcină fiscală suplimentară față de dispozițiile Codului fiscal.
➡️ Totodată, se instituie modului de calcul, încasare, declarare și virarea a impozitului menționat anterior, inclusiv a cotelor procentuale care se fac venit la bugetul de stat şi local.
➡️ Prin modificările aduse Legii 17/2014 se corelează prevederile referitoare la categoria preemptorilor de rang I, în sensul stabilirii gradului de rudenie pentru dobândirea calității de preemptori și se pun în aplicare procedurile de notificare a acestei categorii.

➡️ De asemenea, se clarifică aspectele referitoare la valabilitatea si încetarea valabilității avizelor emise.

Cadastru gratuit în 15 comune din Argeș! Lucrări gratuite pentru cetățeni

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Argeș anunță începerea lucrărilor de cadastru în 15 …