21 iunie 2021
Home / Actualitate / ISU Argeș: Depozitarea și utilizarea în siguranță a îngrășămintelor în ferme

ISU Argeș: Depozitarea și utilizarea în siguranță a îngrășămintelor în ferme

Primăvara este perioada în care natura revine la viață, iar cetățenii gospodari desfășoară activități de îngrășare a pământului cu ajutorul îngrășămintelor chimice, pentru o mai bună dezvoltare a plantelor și a pomilor fructiferi și ornamentali. În scopul prevenirii situațiilor de urgență IGSU și AZOMURES au elaborat un Ghid de bune practici, pe baza căruia se desfășoară o campanie de informare prin care se dorește însușirea de către cetățeni a câtorva reguli de siguranță pe timpul manipulării și depozitării a fertilizatorilor.

Mai jos se regăsesc  informații utile de depozitare, manipulare, de acțiune în caz de incendiu și descompunere a îngrășămintelor, precum și cum se acordă primul ajutor la nevoie.

De asemenea, ghidul complet poate fi consultat pe pagina de start www.isuarges.ro

   Bune practici de depozitare

    DA

 • Respectați toate reglementările;

 • Utilajele de manipulare se vor depozita separat de îngrășăminte;

 • Asigurați-vă că vehiculele sunt bine întreținute și nu au scurgeri de ulei sau combustibil;

 • Opriți orice descompunere a produsului cu cantități abundente de apă. Folosiți echipament de protecție respiratorie;

 • Păstrați permanent evidența stocurilor din depozit;

 • Păstrați la îndemână instrucțiunile de utilizare;

 • Asigurați acces nerestricționat la echipamentul de urgență și la traseele de evacuare;

 • Realizați circulația produselor conform principiului ”primul intrat-primul ieșit”;

 • Utilizați doar echipament electric aprobat;

 • Utilizați marcaje/simboluri privind siguranța;

 • Etichetați corect sacii și recipientele cu îngrășăminte;

 • Protejați zonele de depozitare exterioară împotriva accesului persoanelor neautorizate ( cu un gard și ușă/poartă închisă, de exemplu) și afișați un indicator de avertizare privind accesul persoanelor neautorizate.

           NU

 • Nu depozitați azotat (nitrat) de amoniu și alte îngrășăminte lângp substanțe chimice, ulei, pesticide sau materiale combustibile (de exemplu, lemn, hârtie, materiale plastice, fân și paie); poate exista un risc de reacție chimică sau incendiu;

 • Nu depozitați îngrășăminte diferite în aceeași stivă

 • Nu depozitați îngrășăminte aproape de sistemele de încălzire și alte surse potențiale de căldură, cum ar fi rezervoarele de combustibil;

 • Nu permiteți fumatul, sudarea sau arderea și utilizarea focului deschis în apropierea îngrășămintelor;

 • Este interzisă folosirea becurilor cu incandescență la locul de depozitare. Se vor folosi becuri fluorescente;

 • Este interzisă folosirea rumegușului pentru uscarea podelelor umede. Se vor folosi materiale inerte.

     Măsuri în caz de incendiu sau de descompunere a îngrășămintelor

        În caz de incendiu sau de descompunere a îngrășămintelor

 • Apelați serviciul de pompieri – menționați materialele implicate. Evacuați personalul;

 • Pentru ventilație maximă, deschideți ușile, ferestrele și trapele de fum;

 • Găsiți sursa incendiului și încercați să o controlați dacă acest lucru nu prezintă pericol;

 • Stingeți incendiul din direcție opusă vântului, evitând inhalarea gazelor toxice și folosind aparat de respirat dacă este necesar;

 • Dacă este posibil, îndepărtați îngrășămintele în descompunere și pulverizați-le cu apă;

 • Dacă nu este posibilă evacuarea, pentru a opri descompunerea, folosiți lănci VICTOR și cantități mari de apă;

 • Evitați scurgerile de îngrășăminte topite sau pătrunderea apei poluate în sistemul de canalizare

 • Informați autoritățile dacă există riscul poluării apei

                 Primul ajutor

 • Evacuați într-o zonă sigură persoanele expuse la gazele toxice, țineți-le în repaus și într-o zonă caldă;

 • Solicitați asistență medicală – informați medicul asupra tipului de gaz și furnizați Fișa tehnică de securitate a produsului;

 • Dacă există probleme de respirație, se va practica respirație gură la gură (nu apăsați toracele) sau se va administra oxigen ( de către personalul calificat);

 • Se recomandă menținerea sub observație medicală cel puțin 48 de ore.

            În urma incendiului sau a descompunerii

 • Asigurați-vă că incendiul sau procesul de descompunere nu va reporni.

 • Dacă este necesar, păstrați sub supraveghere o perioadă de timp ulterioară;

 • Curățați zona;

 • Eliminați în mod sigur îngrășămintele distruse (respectați liniile directoare din domeniu);

 • Preveniți poluarea mediului de îngrășămintele distruse (fără scurgeri în apele curgătoare sau freatice).

În fiecare an, la 17 iunie, se marchează Ziua mondială pentru combaterea deşertificării şi a secetei

În fiecare an, la 17 iunie, se marchează Ziua mondială pentru combaterea deşertificării şi a …