MADR continuă și în anul 2022 aplicarea măsurilor de susținere financiară a legumicultorilor autohtoni, prin programul de susținere a producției de usturoi.
Ajutorul contribuie la sporirea interesului producătorilor agricoli pentru cultura usturoiului🧄 în zonele cu tradiție, precum și la echilibrarea balanței comerciale prin reducerea importurilor, stimularea exportului, a producției și a consumului de produse românești, răspunzând astfel dorinței consumatorului de a avea acces la produse proaspete locale.
Valorificarea producției se face în perioada 1 iulie-21 noiembrie inclusiv. Dovada obținerii producției de usturoi🧄 o constituie bonul fiscal/factura/fila din carnetul de comercializare.
Valoarea maximă a sprijinului financiar care se acordă beneficiarilor este de 3000 euro/ha, iar plata se efectuează proporțional cu suprafața efectiv cultivată.
Până la data de 18.05.2022 s-au înscris în program 1203 producători agricoli, cu o suprafață de 1374 ha, din care 766 persoane fizice, 67 persoane juridice și 370 PFA, II și IF.Printre județele unde s-au înființat cele mai mari suprafețe cu usturoi în cadrul Programului se numără:
– Buzău – 276,46 ha
– Olt – 222,62 ha
– Teleorman – 120,03 ha
– Botoșani – 106,87 ha
– Giurgiu – 89,84 ha
– Bihor – 63,76 ha
– Timiș – 46,02 ha
– Arad – 36,41 ha
– Dâmbovița – 33,60 ha.