30 mai 2024
Home / Investiţii /  În România, apicultura este un domeniu cu tradiție îndelungată, din ce în ce mai atrăgător pentru tineri

 În România, apicultura este un domeniu cu tradiție îndelungată, din ce în ce mai atrăgător pentru tineri

Fondurile europene nerambursabile și fondurile alocate de la bugetul de stat, prin MADR, au avut o contribuție importantă la dezvoltarea sectorului apicol.

Prin PNDR 2020, pe ramura agricolă „albine”, au fost contractate 6.555 proiecte în valoare publică de 124.485.235 euro, după cum urmează*:

  • sM. 4.1-Investiții în exploatații agricole – 7 proiecte în valoare publică de 2.467.735 euro;
  • sM. 6.1-Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri – 886 proiecte în valoare publică de 37.190.000 euro;
  • sM. 6.3-Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici – 5.662 proiecte în valoare publică de 84.827.500 euro.

De asemenea, apicultorii sunt susținuți și prin intermediul Programului Național Apicol (PNA). Prin Hotărârea Guvernului nr. 339/2020, cu modificările și completările ulterioare, s-a stabilit valoarea sprijinului financiar alocat pentru anul 2022 la valoarea de 12,163 milioane de euro, 50% din această sumă reprezentând contribuția Uniunii Europene la programele apicole naționale. Această sumă a fost integral plătită unui număr de 7.819 de beneficiari din care 7.807 apicultori și 12 forme asociative legal constituite. Apicultorii beneficiari ai sprijinului financiar alocat prin Programul Național Apicol 2022 dețin în total, conform adeverinței ANZ, un număr de 657.828 familii de albine din care 4.354 apicultori cu până la 75 de familii de albine care dețin 208.923 familii de albine și 3.453 apicultori cu peste 75 de familii de albine care dețin 448.905 familii de albine.

Totodată, apicultorii pot solicita sprijin pentru investiții și prin intermediul Planului Strategic 2023-2027.

 

Se prelungește sesiunea de depunere a solicitărilor de finanțare pentru producerea de ENERGIE regenerabilă în agricultură și în industria alimentară

Sesiunea de depunere a solicitărilor de finanțare prin Schema de ajutor privind sprijinirea investițiilor în …