2 octombrie 2022
Home / Actualitate / Calendarul de lansări sesiuni de depunere proiecte prin PNDR 2020 a fost ACTUALIZAT pentru anul 2022!

Calendarul de lansări sesiuni de depunere proiecte prin PNDR 2020 a fost ACTUALIZAT pentru anul 2022!

Calendarul de lansări sesiuni de depunere proiecte prin PNDR 2020 a fost ACTUALIZAT pentru anul 2022!
Ar putea fi o imagine cu ‎text care spune „‎Calendar sesiuni aflate în derulare în anul 2022 Nr. Nr.crt. crt. Submăsuri/Măsuri Schema de ajutor de stat Sprijin pentru prima impădurire أ؟ crearea de suprafețe Ampadurite" aferentà 5M8.1 2 Perioadă derulare sesiune 15 septembrie 2021 Sprijin bи investiții តា procesarea marketingut produselor componenta modemizare 3 28 februarle 2022 Alocare disponibilă (euro) 8 actombrie 2021 SM 4.2a „Investiții สิว procesar real marketingt produselor din sectorul comicol" 6.537.930 7f februarie 2022 SM4.1 #Investitil និរ exploatații ogricole" 14 octombrle 2021 14 februarle 2022 143.611.067 25 octombrie 2021 25 anuarie 2022 20.471.752 760.000.000‎”‎

Institutul Pomicol Mărăcineni caută zilieri!

Institutul Pomicol Mărăcineni caută zilieri!