28 septembrie 2023
Home / Actualitate / Bugetul PNDR destinat perioadei de tranziție 2021-2022 este de aproximativ 3,26 miliarde Euro

Bugetul PNDR destinat perioadei de tranziție 2021-2022 este de aproximativ 3,26 miliarde Euro

Bugetul PNDR destinat perioadei de tranziție 2021-2022 este de aproximativ 3,26 miliarde Euro, și anume:
➢ Fonduri FEADR 2021-2027 CFM (Cadrul Financiar Multianual) – 2.569,10 mil. euro
➢ Fonduri EURI (Instrumentrul de Relansare al Uniunii Europene) – 692,09 mil. euro
Alocările au fost prioritizate în funcție de rezultatele analizei SWOT și analizei nevoilor care au fost efectualte în cadrul MADR în parteneriat cu mediul asociativ din agricultură, ținându-se cont totodată de prioritățile programului de guvernare.
De asemenea, conform Regulamentului de tranziție, 37% din sume trebuie alocate măsurilor de climă, mediu și bunăstare.
➢ sM4.1 „Investiții în exploatații agricole”: 760 mil. euro alocare publică (CFM) pentru componentele:
– achiziții simple si echipamente de irigații în fermă: 125,00 mil. euro
– vegetal (condiționare, procesare în fermă și marketing): 55,00 mil. euro
– zootehnic (condiționare, procesare în fermă și marketing): 55,00 mil. euro
– tineri fermieri (achiziție utilaje – vegetal și zootehnic): 75,00 mil. euro
– zootehnie (producție primară, condiționare și marketing) – NAȚIONAL: 240,00 mil. euro
– zootehnie (producție primară, condiționare și marketing) – MONTAN: 60 mil. euro
– legume (inclusiv în spatii protejate) și cartofi (producție primară, condiționare și marketing): 100,00 mil. euro
– legume, cartofi (condiționare, procesare și marketing): 50,00 mil. euro
➢ sM4.1a „Investiții în exploatații pomicole”: 122,70 mil. euro alocare publică (CFM)
➢ sM4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea și marketingul produselor agricole”: 140,00 mil. euro alocare publică (CFM)
➢ sM4.2a „Sprijin pentru investiții în procesarea și marketingul produselor din sectorul pomicol „: 10 mil. euro alocare publică (CFM)
➢ sM4.3 „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea și adaptarea infrastructurii agricole” – componenta drumuri agricole: 100,66 mil. euro alocare publică (CFM)
➢ sM6.1 „Instalare tineri fermieri”: 100,00 mil. euro fonduri EURI
➢ sM6.2 „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole”: 50,00 mil. euro fonduri EURI
➢ sM6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”: 87,00 mil. euro fonduri EURI
➢ sM6.4 „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole”: 100,00 mil. euro fonduri EURI
➢ sM9.1 „Înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol”: 5,00 mil. euro alocare publică (CFM)
➢ M10 „Agromediu și climă”: 142,00 mil. euro alocare publică (CFM) și 146,76 mil. euro fonduri EURI
➢ M11 „Agricultură ecologică”: 129,63 mil. euro alocare publică (CFM) și 102,65 mil. euro fonduri EURI
➢ M13 „Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice”: 660,12 mil. euro alocare publică (CFM)
➢ M14 „Bunăstarea animalelor”: 273,60 mil. euro alocare publică (CFM)
➢ sM16.4 „Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare”: 40,00 mil. euro fonduri EURI
➢ sM16.4a „Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare”- pomicultură. 10,00 mil. euro fonduri EURI
➢ sM17.1 „Prime pentru asigurarea culturilor a animalelor si a plantelor”: 20,00 mil. euro alocare publică (CFM)
➢ M19.1 „Sprijin pregătitor pentru dezvoltarea Strategiilor de Dezvoltare Locala (viitoare)”: 5,00 mil. euro fonduri EURI
➢ M19.2 „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”: 100 mil. euro alocare publică (CFM)
➢ M19.4 „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare GAL-uri ”: 23,00 mil. euro fonduri EURI.

Ministerul Agriculturii: Controale la comercianţii de legume şi fructe

Ministerul Agriculturii desfășoară acțiuni de control cu caracter permanent, în baza legislației specifice din domeniul …