4 iulie 2022
Home / Actualitate / Tu ai consultat noile modificări aduse Măsurii 10 –Agro-mediu și climă?

Tu ai consultat noile modificări aduse Măsurii 10 –Agro-mediu și climă?

Începând cu acest an, poți obține finanțare pentru pajiștile permanente importante ca zone de hrănire pentru acvila țipătoare mică (Aquila pomarina). Astfel, pentru lucrările manuale efectuate pe pajiști importante pentru acvila țipătoare mică se va acorda suma de 269 €/ha/an, iar pentru lucrările cu utilaje ușoare pe pajiști importante pentru acvila țipătoare mică se va acorda suma de 190 €ャ/ha/an.

Trebuie să aveți în vedere faptul că pe parcelele angajate cositul poate începe numai după 1 iulie, fiind necesară lăsarea unor suprafețe necosite până la 1 octombrie. Se interzic utilizarea fertilizanților chimici și a pesticidelor, drenajul și folosirea utilajelor grele.

Mai multe informații sunt disponibile aici: https://goo.gl/WJbRhR

Foto credit: Societatea Ornitologica Romana, Sebastian Bugariu

Termene prelungite pentru constatarea suprafețelor afectate de seceta pedologică

La inițiativa Ministerului Agriculturii a fost modificat Regulamentul privind gestionarea situațiilor de urgență generate de …