26 februarie 2021
Home / Actualitate / Senatul a aprobat un program de susţinere a producţiei din sectorul avicol

Senatul a aprobat un program de susţinere a producţiei din sectorul avicol

Senatul a adoptat, marţi, 14 noiembrie, în calitate de primă Cameră sesizată, o propunere legislativă privind un program de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi creştere în sectorul avicol, iniţiativa întrunind de 69 de voturi „pentru” şi 13 abţineri.

Propunerea, iniţiată de parlamentari PSD, are ca scop instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru persoanele juridice, persoanele fizice, întreprinderile familiale şi/sau întreprinderile individuale care deţin exploataţii de păsări sau care doresc să înfiinţeze ferme avicole.

”Producătorii agricoli înregistrează pierderi de venit considerabile din cauza contextului global nefavorabil, în ceea ce privește dezechilibrarea raportului dintre cerere și ofertă. Instituirea embargoului de către Federația Rusă, în vara anului 2014, a afectat în mod indirect producătorii români din cauza surplusului de produse existent pe piața UE. Ca urmare, scăderi severe ale prețurilor au fost înregistrate chiar și în perioade în care acestea ating în mod normal vârful de sezon. Produsele agroalimentare deficitare, care necesită sprijin financiar în prezent pentru a asigura necesarul de consum din producția internă, sunt: carnea de porc, tomatele, ceapa, usturoiul, peștele, carnea de taurine și carnea de ovine. Astfel, în sectorul legumicol, se propune acordarea unor ajutoare de minimis/ajutoare de stat a căror valoare totală/beneficiar/parte din costurile de producție și să permită că aceste producții să devină atractive pentru producători având în vedere costurile mari și investițiile” se arată în expunerea de motive a inițiatorilor proiectului.

În cadrul aceluiași text se mai arată că în sectorul creșterii porcinelor, taurinelor pentru carne, ovinelor pentru carne și peștelui, se propune acordarea unor ajutoare de stat care sa acopere investițiile noi în spațiile de cazare destinate reproducției precum și prima populare a acestora. ”Prin acordarea ajutoarelor de stat în domeniul agriculturii și al creșterii animalelor se urmărește eficientizarea activității acestor sectoare, asigurarea necesarului de consum intern din producția autohtonă de produse agricole, precum și acoperirea pierderilor de venit înregistrate de producătorii agricoli. De asemenea, se urmareste obtinerea unor produse de calitate, competitive cu cele de pe piața europeană, precum și o eficiență economică în realizarea și valorificarea acestora. Totodată, acordarea acestor ajutoare va duce la îmbunătățirea balanței comerciale prin reducerea importului pentru produsele deficitare din domeniul agriculturii și al creșterii animalelor, va apărea disponibilitate de ofertă la export, se va asigura necesarul de produse din producția internă, în același timp sporind interesul producătorilor agricoli în dezvoltarea exploatațiilor agricole. Faţă de cele prezentate, am iniţiat propunerea legislativă, pe care o supunem spre dezbatere şi adoptare Parlamentului în procedură de urgenţă” se mai arată în textul citat.

Fermierii ies în stradă. Aceștia pichetează sediul Ministrului Agriculturii

Fermierii vor picheta, joi, sediul Ministrului Agriculturii, cerand ca despagubirile de seceta pentru culturile de …