6 iulie 2020
Home / Actualitate / Ministerul Agriculturii oferă 3.000 euro/hectar celor care cultivă usturoi

Ministerul Agriculturii oferă 3.000 euro/hectar celor care cultivă usturoi

Ministerul Agriculturii vrea să susțină cultivatorii români de usturoi! În acest sens, se va aloca 7,5 milioane lei pentru programul de susținere a producției de usturoi! Această măsură vine să repare declinul din ultimii ani, perioadă în care România a înregistrat o scădere cu aproape 20% la producţia de usturoi, de la circa 67.000 de tone în 2010, la numai 55.000 de tone în 2017, în timp ce importurile au crescut semnificativ pentru a asigura consumul intern.

Astfel, cultivatorii de usturoi vor putea primi în 2020 un sprijin financiar de maxim 14.248,8 lei/hectar (maximum 3.000 euro/hectar) prin schema de ajutor de minimis privind susţinerea producţiei de usturoi.

Cei care vor să beneficieze de aceste ajutoare de minimis pentru cultura de usturoi trebuie să respecte următoarele:
– să deţină o suprafaţă cultivată cu usturoi de minimum 3.000 de metri pătraţi
– să valorifice o cantitate de usturoi de minimum 3.000 de kilograme/hectar dovedită cu documente justificative
– să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu usturoi la data depunerii cererii
– să deţină Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, conform modelului prevăzut în anexe, completat cu tratamentele aplicate culturii şi o copie a filelor din Registrul agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ teritorială se află terenul utilizat în anul de cerere, din care să rezulte suprafeţele cultivate cu usturoi.
Valorificarea productiei se va face în perioada 1 iulie – 20 noiembrie, iar documentele justificative se depun la direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București până la data de 27 noiembrie.

Deficitul României în comerțul cu produse agro-alimentare a scăzut

Deficitul României în comerțul cu produse agro-alimentare a scăzut cu 9% în primul trimestru din …