20 august 2019
Home / Actualitate / Marius Nicolaescu: ”În sectorul forestier trebuie reduse suprareglementarea și birocrația, iar tăierile ilegale trebuie diminuate în continuare”

Marius Nicolaescu: ”În sectorul forestier trebuie reduse suprareglementarea și birocrația, iar tăierile ilegale trebuie diminuate în continuare”

Pe 7 decembrie a avut loc la București Forumul Pădurilor, Industriei Lemnului și Economiei Verzi, ediția a II-a, organizat de Fordaq România, cu sprijinul Consiliului Pădurilor și Dezvoltării Rurale și al Patronatului Investitorilor Autohtoni din România – PIAROM. La eveniment au participat Ministrul Apelor și Pădurilor – ing. Ioan Deneș, directorul general al Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva – Gheorghe Mihăilescu, președintele Asociației Administratorilor de Păduri – ing. Adrian Crețu, președintele Asociației Forestierilor din România (ASFOR) – ing. Nicolae Țucunel, reprezentanți ai Asociației Proprietarilor de Păduri, reprezentanți ai Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură (INCDS) „Marin Drăcea”, managerul Ocolului Silvic Privat „Codrii Verzi” – Marius Nicolaescu, reprezentanți ai Academiei Române, reprezentanți ai WWF România.

În cadrul evenimentului s-au prezentat rezultatele Inventarului Forestier Național – Ciclul II și, pornind de la informațiile privind starea pădurilor, specialiștii din domeniu și reprezentanții autorităților au dezbătut aspecte esențiale pentru sectorul forestier. Printre subiectele discutate s-au aflat: starea pădurilor din România, gospodărirea pădurilor din punct de vedere al mediului în contextul schimbărilor climatice, lemnul ca resursă regenerabilă, sustenabilitatea industriei lemnului, utilizarea biomasei pentru producerea de energii din surse regenerabile, precum și măsurile necesar a fi luate pentru o mobilizare sustenabilă a resurselor forestiere. De asemenea, au fost discutate prioritățile de finanțare a sectorului forestier, prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, dar și starea sectorului forestier și a industriei de prelucrare a lemnului, inclusiv industria mobilei.

Primul ciclu al Inventarului Forestier Naţional (IFN) s-a desfășurat în perioada 2008-2012, iar în 2018 au fost finalizate lucrările pentru realizarea celui de-al doilea ciclu IFN, început în 2013.

”Conform analizei, suprafaţa totală de pădure este de 7 milioane de hectare, din care terenurile acoperite cu arbori ocupă 6,9 milioane de hectare. Comparativ cu situaţia din IFN 1, suprafaţa totală a pădurii din IFN 2 este foarte apropiată de acesta, dar se constată creşterea suprafeţei terenurilor acoperite cu arbori în IFN 2, o creştere de circa 29.000 de hectare şi o scădere a suprafeţelor terenurilor destinate împăduririi ca urmare a lucrărilor de regenerare efectuate în perioada dintre cele două cicluri IFN. Cifrele IFN sunt îmbucurătoare. În România avem pădure, iar în afara fondului forestier administrat prin ocoalele silvice, acolo unde omul permite, pădurea se instalează singură”, a declarat ministrul Apelor și Pădurilor.

”În sectorul forestier trebuie reduse suprareglementarea și birocrația, iar tăierile ilegale trebuie diminuate în continuare”

Marius Nicolaescu a fost singurul manager de ocol silvic privat prezent la acest eveniment. ”Rezultatele Inventarului Forestier Național, prezentate în cadrul Forumului Pădurilor, Industriei Lemnului și Economiei Verzi, spulberă afirmațiile manipulatoare prezentate în media în ultimii ani privind ”defrișările necontrolate” și ”dispariția pădurilor”. Suprafața pădurilor a crescut ceea ce arată că pădurile României au depășit cu bine perioada de cumpănă reprezentată de această perioadă de tranziție. Lucrurile ar trebui să intre în normalitate. În sectorul forestier trebuie reduse suprareglementarea și birocrația, iar tăierile ilegale trebuie diminuate în continuare”, ne-a declarat Marius Nicolaescu – managerul Ocolului Silvic Privat „Codrii Verzi”.

Volumul de lemn pe picior din păduri este de 2.354.789.867 mc, cu un volum mediu de aproape 340 mc pe hecar. Acesta a crescut de la 2.221.593.369 mc în IFN1, la 2.354.789.867 mc în IFN2, ca urmare a creșterii curente anuale mari înregistrată în această perioadă, datorită structurii pe clase de vârstă și condițiilor climatice favorabile. De asemenea, și volumul mediu de lemn la hectar a crescut corespunzător, de la 322 la 340 mc/ha/an.

Volumul mediu anual recoltat în perioada 2013-2017, stabilit în baza informațiilor comunicate de Institutul Național de Statistică, este de 18,136 mil. mc/an (anul 2013- 19,282 mil. mc, anul 2014 -17,889 mil. mc, anul 2015 -18,133 mil. mc, anul 2016 – 17,198 mil. mc, anul 2017 – 18,316 mil. mc). Până la 05.12.2018 a fost recoltat şi transportat din fond forestier un volum de 16.850.988 mc.

Creșterea curentă anuală a pădurii este de 58.622.946 mc/an, realizând o creștere curentă anuală la hectar de 8,46 mc/ha/an. Menționăm că media europeană este de 4,4 mc/an/ha.

În ceea ce privește raportul suprafaţa de pădure/locuitor studiile au arătat că aceasta este de 0,35 ha/loc (la 1 ianuarie 2017 populaţia României a fost de 19.644.350 locuitori-populaţie rezidentă), apropiată de cea europeană 0,31 ha/loc.

Schimbări în legislația agricolă. Vezi ce prevăd noile proiecte de lege

Trei proiecte de legi din domeniul agricol sunt pe agenda deputaților din Comisia pentru agricultură, silvicultură, …

Privacy Preference Center