5 august 2020
Home / Actualitate / INS va efectua o anchetă privind structura exploataţiilor agricole

INS va efectua o anchetă privind structura exploataţiilor agricole

Institutul Naţional de Statistică efectuează Ancheta Structurală în Agricultură 2016 privind structura exploatațiilor agricole. Culegerea datelor în teren se va desfașura în perioada 10 ianuarie – 10 februarie 2017. Această Anchetă vizează obținerea de informații privind structura exploatațiilor agricole: numărul exploatațiilor agricole, suprafața agricolă utilizată, efectivele de animale, practici de gestiune a solului, irigațiile, agricultura ecologică, persoanele care au desfășurat activități agricole, dezvoltarea rurală etc.

Scopul:
– Asigurarea de date, comparabile la nivel internațional, pentru fundamentarea politicilor naționale în domeniul agricol, în concordanță cu acquis-ul statistic comunitar, necesare procesului de participare a României la Politica Agricolă Comună
– Obținerea de statistici pentru îmbunătățirea calității indicatorilor de agromediu și pentru elaborarea politicilor agricole naționale și a programelor de dezvoltare rurală
– Stabilirea tipologiei și dimensiunii economice a exploatațiilor agricole
– Actualizarea Registrului Statistic al Exploatațiilor Agricole (REXA), care reprezintă baza de eșantionare pentru toate cercetările statistice din domeniul agricol

Efectuarea anchetei se realizează pe baza unui eșantion reprezentativ la nivel național, macroregiune, regiune de dezvoltare și județ format din toate exploatațiile agricole cu personalitate juridică (circa 28.000) și circa 303.000 de exploatații agricole fără personalitate juridică, extras din Registrul Statistic al Exploatațiilor Agricole, realizat pe baza datelor de la Recensământul General Agricol 2010 şi actualizat cu datele de la ASA 2013.

Modul de culegere a datelor:
– interviu direct (față în față), realizat de către un operator statistic, pentru exploatațiile agricole fără personalitate juridică
– autoînregistrare, pentru exploatațiile agricole cu personalitate juridică, sub îndrumarea unui coordonator
– Momentul şi perioada de referinţă:
– Ziua de 31 decembrie 2016, pentru: efective de animale, agricultura ecologică – sector animalier
– Anul agricol 2015 – 2016 (01 octombrie 2015 – 30 septembrie 2016), pentru: modul de utilizare a terenului, informaţii privind irigaţiile, practici de gestionare a solului, agricultura ecologică – sector vegetal, persoane care au lucrat în agricultură, alte activităţi aducătoare de venituri
– Ultimii 3 ani (2014 – 2016), pentru: sprijin privind dezvoltarea rurală.

Ministrul Agriculturii a anunţat acordarea de despăgubiri pentru fermierii afectați de secetă

Producția medie la grâu în acest an este de 2,9 tone la hectar, în scădere …