20 august 2019
Home / Actualitate / Guvernul a aprobat programul de susţinere în sectorul avicol

Guvernul a aprobat programul de susţinere în sectorul avicol

În Ședința de Guvern din 31 ianuarie a fost aprobat Programul de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creștere în sectorul avicol.

Prin prezenta ordonanță de urgență se reglementează:
– definirea clară a categoriilor de beneficiari, în care se încadrează și întreprinderile mari;
– stabilirea documentelor ce trebuie depuse suplimentar de categoria de beneficiari întreprinderi mari;
– stabilirea clară a tipurilor de investiții și costuri eligibile;
– stabilirea ca și cheltuială neeligibilă a taxei pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor;
– prezenta schemă de ajutoare nu se aplică solicitanţilor care au efectuat dezmembrări/divizări ale exploataţiei începând cu 1 ianuarie 2017;
– direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului Bucureşti aprobă suma necesară realizării investiţiei și încheie contractele de finanțare;
– pentru realizarea investițiilor finanțate prin Programul de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol, se poate acorda un avans, în procent de maxim 30% din totalul finanțării eligibile;
– acțiunile şi categoriile de cheltuieli pentru care se pot efectua plăţi în avans, criteriile, precum şi limitele care se vor folosi în acest scop se vor stabili prin hotărâre a Guvernului;
– pentru acordarea avansului se completează documentele cu scrisoare de garanţie bancară sau scrisoare de garanție eliberată de instituții financiare nebancare;

Schimbări în legislația agricolă. Vezi ce prevăd noile proiecte de lege

Trei proiecte de legi din domeniul agricol sunt pe agenda deputaților din Comisia pentru agricultură, silvicultură, …

Privacy Preference Center