17 februarie 2019
Home / Actualitate / Crescătorii de porci vor primi sprijin pentru activitatea de reproducţie

Crescătorii de porci vor primi sprijin pentru activitatea de reproducţie

În Ședința de Guvern din data de 30 ianuarie 2019 a fost aprobat Programul de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie.

Prin prezenta ordonanță de urgență se reglementează:
– definirea clară a beneficiarilor care trebuie să respecte criteriile microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici și mijlocii, potrivit legislației în domeniu;
– stabilirea clară a tipurilor de investiții și costuri eligibile;
– stabilirea ca și cheltuială neeligibilă a taxei pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor;
– prezenta schemă de ajutoare nu se aplică solicitanţilor care au efectuat dezmembrări/divizări ale exploataţiei începând cu 1 ianuarie 2017;
– direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului Bucureşti aprobă suma necesară realizării investiţiei și încheie contractele de finanțare;
– pentru realizarea investițiilor finanțate prin Programul de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie se poate acorda un avans, în procent de maxim 30% din totalul finanțării eligibile;
– acțiunile și categoriile de cheltuieli pentru care se pot efectua plăţi în avans, criteriile, precum şi limitele care se vor folosi în acest scop se vor stabili prin hotărâre a Guvernului;
– pentru acordarea avansului se completează documentele cu scrisoare de garanţie bancară sau scrisoare de garanție eliberată de instituții financiare nebancare.

Președinția României a Consiliului a obținut încă un acord provizoriu cu Parlamentul European în domeniul pescuitului

Petre DAEA: ”€Aseară am consemnat încă o reușită a Președinției României a Consiliului Uniunii Europene, …

Privacy Preference Center