20 august 2019
Home / Actualitate / Crescătorii de porci vor primi sprijin pentru activitatea de reproducţie

Crescătorii de porci vor primi sprijin pentru activitatea de reproducţie

În Ședința de Guvern din data de 30 ianuarie 2019 a fost aprobat Programul de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie.

Prin prezenta ordonanță de urgență se reglementează:
– definirea clară a beneficiarilor care trebuie să respecte criteriile microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici și mijlocii, potrivit legislației în domeniu;
– stabilirea clară a tipurilor de investiții și costuri eligibile;
– stabilirea ca și cheltuială neeligibilă a taxei pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor;
– prezenta schemă de ajutoare nu se aplică solicitanţilor care au efectuat dezmembrări/divizări ale exploataţiei începând cu 1 ianuarie 2017;
– direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului Bucureşti aprobă suma necesară realizării investiţiei și încheie contractele de finanțare;
– pentru realizarea investițiilor finanțate prin Programul de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie se poate acorda un avans, în procent de maxim 30% din totalul finanțării eligibile;
– acțiunile și categoriile de cheltuieli pentru care se pot efectua plăţi în avans, criteriile, precum şi limitele care se vor folosi în acest scop se vor stabili prin hotărâre a Guvernului;
– pentru acordarea avansului se completează documentele cu scrisoare de garanţie bancară sau scrisoare de garanție eliberată de instituții financiare nebancare.

Schimbări în legislația agricolă. Vezi ce prevăd noile proiecte de lege

Trei proiecte de legi din domeniul agricol sunt pe agenda deputaților din Comisia pentru agricultură, silvicultură, …

Privacy Preference Center