16 decembrie 2019
Home / Actualitate / Argeșul are o suprafață agricolă de 336.871 ha

Argeșul are o suprafață agricolă de 336.871 ha

Potrivit Direcției pentru Agricultură (DAJ) Argeș, județul nostru are o suprafață agricolă de 336.871 ha. Din această suprafață avem: teren arabil – 173.784 ha; pășuni naturale – 93.848 ha; fânețe în folosință – 47.555 ha; vii, pepiniere viticole și hameiști – 867 ha; livezi și pepiniere pomicole – 20.317 ha; arbuști fructiferi – 120 ha; suprafață agricolă neutilizată – 380 ha.

Noua legislaţie referitoare la gestionarea munţilor, în dezbatere publică pe site-ul MADR

Proiectul de HOTĂRÂRE privind stabilirea componenței, atribuțiilor și responsabilităților Comitetului de masiv și ale Consiliului …