1 decembrie 2021
Home / Actualitate / APIA a demarat plata ajutorului de stat în sectorul bovin!

APIA a demarat plata ajutorului de stat în sectorul bovin!

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că începând de astăzi, 15 septembrie 2021, demarează autorizarea la plată a ajutorului de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin, în anul 2021, în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, în conformitate cu OUG nr.58/2021.

Suma totală autorizată la plată este de 225.529.364,50 lei din care:
▶️ pentru efectivul de bovine – 182.700.117,60 lei
▶️ pentru cantitatea de lapte – 42.829.246,90 lei.

Valoarea ajutorului de stat se calculează pentru fiecare beneficiar în funcție de numărul de capete de bovine eligibile la care se poate adăuga și valoarea calculată în funcție de cantităţile de lapte, în tone, produse și valorificate, eligibile până la concurența plafonului de 225.000 euro la cursul de schimb valutar stabilit de Banca Națională a României, valabil la data intrării în vigoare a Ordonanței de Urgență.

Cuantumul stabilit pe cap de animal este în valoare de 140,37 lei iar cuantumul pe tona de lapte este de 541,87 lei.
”Precizăm că au fost depuse 93.618 cereri iar în urma verificărilor administrative efectuate a rezultat un număr de 93.005 cereri eligibile pentru un număr total de 1.301.561 capete animale eligibile și o cantitate de lapte eligibilă de 79,039.708 tone”, transmite APIA.

 Plafonul total alocat este de 225.537.713,79 lei, repartizat astfel:
▶️ 182.708.014,97 lei pentru efectivele de bovine cu vârsta de minimum 16 luni la data de 31 ianuarie 2021, la care se pot adăuga efectivele de bovine cu vârsta de minimum 7 luni la data de 31 ianuarie 2021;
▶️ 42.829.698,82 lei pentru cantitatea de lapte valorificată în luna ianuarie 2021.

Construcțiile cu destinație agricolă pot fi realizate pe terenuri extravilane, fără trecerea suprafeței în intravilan

Fermierii vor putea realiza construcții pe terenuri extravilane dacă acestea au ca destinație activități agricole, …