4 iulie 2022
Home / Actualitate / A început campania de depunere a cererilor de rambursare pentru motorina aferentă ultimului trimestru al anului 2021

A început campania de depunere a cererilor de rambursare pentru motorina aferentă ultimului trimestru al anului 2021

📣 APIA informează potențialii beneficiari că până la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv, se depun Cererile de plată care vizează rambursarea ajutorului de stat pentru cantitățile de motorină achiziţionate şi utilizate în agricultură, aferente perioadei 01 octombrie – 31 decembrie 2021 (trimestrul IV al anului 2021).
📑 Documentele ce însoțesc cererile de plată pentru sectorul vegetal, pentru sectorul zootehnic sau pentru sectorul îmbunătățiri funciare pot fi găsite aici 👉 https://bit.ly/doc-cereri-motorina-trim-IV
💰 Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenței dintre rata accizei standard și rata accizei reduse pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură a cărei valoare unitară este de 1,5721 lei/litru.
📝 Toate documentele depuse în copie vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către solicitantul sprijinului, însușite prin semnătura și vor purta sintagma „conform cu originalul”.

Termene prelungite pentru constatarea suprafețelor afectate de seceta pedologică

La inițiativa Ministerului Agriculturii a fost modificat Regulamentul privind gestionarea situațiilor de urgență generate de …